Naše
Usluge

Zelena infrastruktura d.o.o. za zaštitu okoliša i prostorno uređenje konzultantsko je i
projektantsko poduzeće koje pruža usluge
u razvoju zelene infrastrukture,
što uključuje područja:

 

 

 • izrada stručnih podloga za provedbu standardnih postupaka procjene utjecaja na okoliš i prirodu (studije o utjecaju na okoliš, strateške studije o utjecaju na okoliš, elaborati zaštite okoliša, glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu)
 • planovi upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • izvješća o stanju okoliša i programi zaštite okoliša za jedinice lokalne i regionalne samouprave
 • različiti oblici praćenja stanja sastavnica okoliša i prirode
 • krajobrazno planiranje - detaljne krajobrazne studije i osnove (tipologija krajobraza), krajobrazni planovi za ruralna područja
 • krajobrazno uredenje - povijesne studije površina zaštićenih kao kulturno dobro, valorizacija postojeće vegetacije, programski koncepti, izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata privatnih i javnih površina (parkovi, šetnice, staze i vidikovci, plaže, okoliš turističkih i sportsko-rekreacijskih objekata, kampovi, zeleni krovovi, dječja igrališta, groblja), planovi sanacija (eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, odlagališta otpada), projektni nadzor, 3D vizualizacije, itd.
 • studije pogodnosti prostora za različite namjene (OIE, marikultura, turizam, itd.)
 • studije ranjivosti prostora (prostornih kvaliteta, ranjivosti na klimatske promjene - poplave, erozije, požare, toplinske otoke, itd.
 • prostorno-programske studije i master planovi
 • studije i strategije zelene infrastrukture
 • studije vrednovanja okolišnih i prirodnih resursa (za OIE, poljoprivredu, šumarstvo, akvakulturu, turizam, itd.)
 • procjena stanja i produktivnosti tla
 • prilagodba klimatskim promjenama
 • izmjera i procjena zdravstvenog stanja šuma
 • planiranje optimalnog upravljanja resursima u šumarstvu, lovstvu, poljoprivredi i akvakulturi
 • strateški razvojni programi i planovi razvoja pojedinih gospodarskih sektora (šumarstvo, poljoprivreda, turizam, energetika) na područjima općina/gradova
 • kartiranje i procjena usluga ekosustava (usluge opskrbe, regulacije i podržavanja, kulturološke usluge)
 • akumulacija štetnih tvari u organizmima (u ljudskoj populaciji te u bioindikatorima kakvoće okoliša)
 • procjena javno-zdravstvenih rizika
 • epidemiološke studije (posebno s obzirom na bolesti koje prenose vektorski organizmi) i slično

Web by eSENTIO

Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su bitni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju ove stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Sami možete odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web stranice.