Lokacija: Zagrebačka županija, Hrvatska

Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Godina: 2016.

Lokacija: Obalni i morski dio Šibensko-kninske županije, Hrvatska

Naručitelj: Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Godina: 2016.-2017.

Lokacija: Općina Bilje, Hrvatska

Naručitelj: Općina Bilje

Godina: 2016.-2017.

Lokacija: Novigradsko i Karinsko more, te kanjon Zrmanje, Hrvatska

Naručitelj:  Udruga  za  promicanje  ekološke  proizvodnje  hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“

Godina: 2016.-2017.

Web by eSENTIO